Промена на провизии на правни лица 

 

  

Почитувани клиенти,

  

Ве информираме дека од 01.03.2020 година НЛБ Банка ќе изврши промена на дел од провизиите кои се однесуваат на работењето со правни лица. Промените сe направени кај следниве типови на провизии:

 

    • трансакции во платниот промет во земјата за правни лица
    • водење на денарски сметки за правни лица

  

Повеќе информации за новите провизии можете да добиете на следниот линк

 

 

Со почит,

НЛБ Банка АД Скопје